Saturday, March 31, 2007

sinopsis Bawang Merah dan Bawang Putih (tugas sekolah - Maret 2007)

SINOPSIS

BAWANG MERAH DAN BAWANG PUTIH


Di Desa Dadapan tinggalah seorang janda dan dua anaknya.Janda itu bernama Mbok Rondo dan dua anaknya bernama Bawang Merah anak kandungnya sedangkan anak tirinya bernama Bawang Putih.Mbok Rondo tidak meperlakukan baik kepada Bawang Putih ia hanya sayang kepada Bawang Merah.
Suatu hari Bawang Putih disuruh ibunya mencuci pakaian ibunya dan Bawang Merah tetapi ketika sedang mencuci selendang ibunya hanyut terbawa arus sungai,Bawang Putih takut pulang ke rumah karena akan dimarahi.
Ketika ia pulang tanpa membawa selendang ibunya ibunya marah dan ia menghukumnya tidak boleh pulang sebelum selendang itu ketemu.Bawang Putih bertanya kepada orang yang sedang mencuci,ada yang bilang bahwa selendang itu dibawa oleh Nini Buto Ijo.
Konon katanya Nini Buto Ijo jahat,tetapi Bawang Putih tidak peduli ia tetap akan pergi ke rumah Nini Buto Ijo. Ketika sudah sampai rumah Nini Buto IJo Bawang Putih mengetuk pintu rumahnya dan Nini Buto Ijo muncul.
Bawang Putih bertanya, “apa benar Ni selendang saya ada di Nini?”.
“Benar”, jawab Nini.
“Apa saya boleh mengambil selendang saya Ni?”, tanya Bawang Putih.
“Boleh asalkan kamu harus membantu saya memasak dan lain lain dan kamu harus menginap”, jawab NiNi. Akhirnya Bawang putih setuju dia akan menginap.
Ketika dia akan memasak dia melihat alat masaknya adalah tulang manusia
Tetapi dia tidak takut yang penting ia bisa mendapatkan selendang ibunya. Ketika Bawang merah sudah menginap beberapa hari ia boleh pulang,tetapi ia harus memilih labu besar atau kecil, ia memilih yang kecil.
Ketika sampai rumah labu itu dibelah ketika dibelah isinya adalah perhiasan, dan Bawang Merah iri akhirnya ia mengikuti Bawang Putih tetapi ia sengaja menjatuhkan selendangnya dan dia juga disuruh memasak dan akhirnya ia juuga memilah labu yang besar ketika dibelah dirumah isinya adalah ular ibunya dan Bawang Merah lari ketakutan.

-TAMAT-

Karya:Armeina Intan Rosiana

3 comments:

Anang dragon znorkel said...

tolong beritahukan ap temanya sudut pandangnya dan gaya bahasanya aku sangat memerlukannya....ceritanya mantap!!!!!!!

Arif Purwadana said...

Boleh ya ngopi Tulisan nya? Makasiihhhh :)

M.mahbub Billah said...

Thanks...